6972267892 Στράβωνος 27, Ηράκλειο geo30@windowslive.com
hero image
 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Δεληγιώργης Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος - Αυτοματισμοί - Ηλεκτρολογικοί Πίνακες - Ηράκλειο Κρήτη


Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικά και πιο κρίσιμα μέρη μιας οικιακής κατασκευής τόσο από άποψης λειτουργικότητας και ασφάλειας, όσο και αισθητικά.  Ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των εγκατεστημένων υλικών (σωλήνες, καλωδιώσεις, συσκευές, ηλεκτρικοί πίνακες κλπ.) που συμβάλλουν λειτουργικά στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό, θέρμανση και χρήση ηλεκτρικών συσκευών για μαγείρεμα, πλύσιμο, ψυχαγωγία κ.λπ.
Στον οικιακό σας χώρο, είναι από τα σημαντικότερα κεφάλαια της οικοδομής, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση των ανθρώπων οι οποίοι ζουν στο εκάστοτε σπίτι. Γι’ αυτό και τα υλικά και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Τα ποιοτικά υλικά (πίνακες, ασφάλειες, καλώδια και διατομές τους κλπ) αλλά κι ένας αξιόπιστος, πιστοποιημένος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος, είναι ο συνδυασμός  που θα δώσει το σωστό, ασφαλές, λειτουργικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα. Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της ηλεκτρολογίας, στην εταιρεία μας, μπορούμε να εγγυηθούμε για μια ασφαλή εγκατάσταση!